ReadyPlanet.com
dot dot
Ҥ CD-R , DVD-R ¡Թ

 wizardhouse.net

 

 Ҥҫմ - մ  ¡¡

 CD-R | CD-R (White Printable) | CD-R (Silver Printable) | CD-R (No Screen) | CD-RWDVD-R | DVD+R | DVD-R(White Printable) | DVD-R (Silver Printable) | DVD-R (No Screen) | DVD-RW | DVD-DL (White Printable)Blu ray (White Printable) ͧ Duplicator | ֡INKJET FOR INKTANK дGlossy |ͧ˹ҵҧ - ͧտ LableCD,DVD ҡ¹մ) Ըա觫Թ |

 

                    Price List By BUYPRINCO                                                    Update  14 Ҥ 2564

 

Tel. 085-155-1231 , 086-331-8181 088-490-5050

 

        CD-R                                                                                                         Ҥҫմ - մ ¡           

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

1

 

 

6 ѧ

 

10 ѧ

 

12 ѧ

 

30 ѧ

 

50 ѧ

 

                   

1 PRINCO CD-R  56x 50 pcs.   - -           Out of stock 
2 RITEK CD-R  52x 50 pcs. 278 273          
3 RiTEK CD-R (TopyQ) 52x 50 pcs 278 273           Out of stock
4 RIDATA  CD-R  52x   50 pcs. 278 273             

 

 

CD-R (White Printable)

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

1

 

 

6 ѧ

 

10 ѧ

 

12 ѧ

 

30 ѧ

 

50 ѧ

 

                   

1 BINGO CD-R 56x  50 pcs. Nobox - -           Out of Stock
2 PRINCO CD-R 56x  50 pcs. Nobox - -           Out of stock
3 RITEX  CD-R 52x  50 pcs.  Nobox 273 268 - - - - -  
4 RIDATA  CD-R 52x  50 pcs.  Nobox 273 268              

 

DVD-R

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

1

 

 

6 ѧ

 

10 ѧ

 

12 ѧ

 

30 ѧ

 

50 ѧ

 

                   

1 PRINCO DVD-R  16x  50 pcs. Cakebox - -            Out Of Stock
2 RITEK  DVD-R  16x  50 pcs.  Nobox 283 278          
3 RIDATA DVD-R 16x 50 pcs. Cakebox - - - - - - - Out of Stock   


DVD-R (White Printable)

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

1

 

 

6 ѧ

 

10 ѧ

 

12 ѧ

 

30 ѧ

 

50 ѧ

 

                   

1 PRINCO DVD-R  16x    50 pcs.  Cakebox 290 285 - - - - -  
2 RITEX  DVD-R  16x    50 pcs.  Nobox - -           Out of stock
3 RIDATA  DVD-R  16x  50 pcs.  Cakebox 293 288              
4 AAA  DVD-R 16x  100 pcs. 248 243            

 

DVD Writer LG by M-Disc

ӴѺ

 

¡

 

  1          1 ѧ (10 )                                           
1  DVD Writer LG by M-Disc 400 380  

 

DVD Writer Ridata by Lite-On

ӴѺ

 

¡

 

  1          1 ѧ (20 )                                           
1  DVD Writer LG by Lite-on 400 380  
 

 

 

 ෻ʻԴͧ ARMAK

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

1

                                  

6 (1)

                                        

90 (1ѧ 15 )

                                 

                   

1 ෻ʻԴͧ ARMAK ô A ;վ Ҵ 2 100           30 25 21  

 

֡ INKJET  FOR  INKTANK

 ӴѺ

 

                            ¡                          

                

    1 Ǵ     

 

     5 Ǵ   

 

      5  Ǵ   

 

                   

 

                   

1 Free jet For Cannon (C,M,Y,K) 1,000 cc. 430 420 410 -  
2 Comax For Cannon (C,M,Y,K) 1000 cc. 530 520 510    
ӴѺ ¡ 1 Ǵ  5 Ǵ 7  Ǵ -  
3 Freejet For Epson (C,LC,M,LM,Y,K) 1,000 CC. 430 420 410 -  
4 Comax For Epson (C,LC,M,LM,Y,K) 1000 cc. 530 520 510    
5 Ink 2000 For Epson (C,LC,M,LM,Y,K) 1,000 CC. xxx xxx xxx -  Out Of Stock
 

  д Glossy


 

ӴѺ

¡                                                       
   д Glossy  130 gsm.       1           1 ѧ   
1  A-Jet  130 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )   135 125  
2  E-Jet  130 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 100   90  
3  R-Jet  130 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 110 100  
4   K-Jet  130 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 87 77  
   д Glossy  135 gsm.  1   1 ѧ   
5  BEST 135 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) xxx xxx Out Of Stock  
6  K-Jet  135 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) xx xx Out Of Stock 
   д Glossy  160 gsm.  1   1 ѧ   
7  A-Jet  160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 155 145  
8  CEO   160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) xxx xxx Out Of Stock 
9  E-Jet  160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 120 110  
10  R-Jet  160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 120 110
 
11  K-Jet  160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 110 100  
12 GMT  160 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  Promotion 130 120 Out Of Stock  
   д Glossy  180 gsm.  1   1 ѧ   
13  A-Jet  180 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  170  165  
14  CEO  180 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) xxx xxx Out Of Stock  
15  E-Jet  180 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 140 135  
16  R-Jet  180 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  155  150  
17  K-Jet  180 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 130 120  
   д Glossy  200 gsm.  1   1 ѧ   
18  A-Jet  200 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  200  190  
19  CEO  200 gsm.   (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) xxx xxx Out Of Stock  
20  R-Jet  200 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  180  170  
   д Glossy  230 gsm.  1   1 ѧ   
21  A-Jet  230 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 )  220 210  
22  E-Jet  230 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 180 170  
23  R-Jet  230 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 200 190  
24  K-Jet  230 gsm.  (1 / 100 pcs.) (1 ѧ / 20 ) 155 145  

 ͧ 


ӴѺ

¡   1 ..             1 ѧ  ( 20 ..)                 
1  ͧ (OPP) 1  / 1 ..                 140                  135       
              1             1 ѧ ( 50 )                        
2  ͧд˹ҵҧ (д 100  gsm.)  100 pcs. /    75   70  
      1 ѧ ( 50 )  
3  ͧտ R&J  100 pcs. / 35 32  
4  ͧտ M&J  100 pcs. / 35 32  

 

Ҥҡͧմ Ҥҡͧմ

ӴѺ

ӴѺ

     1       

      

10 ѧ  

 

1

 ͧ ᾤ / 1 ѧ è 200                                        

5.50 5.00
2  ͧ PP (Ǣ) ͺ  ʹ / 1 ѧ è 400 5.50 5.00
3  ͧ (Ǣ) ᾤ / 1 ѧ è 400 5.00 4.50
4  ͧ (Ǣ) ᾤ  /  1 ѧ è  400 5.00 4.50
5  ͧ PP (մ) ᾤ / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
6  ͧ PP (մ) ᾤ / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
7  ͧ PP ҵðҹ (մ) ᾤ / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
8  ͧ PP ҵðҹ (մ) ᾤ / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
9  ͧ PP (Ǣ) ᾤ / 1 ѧ è 200 7.00 6.50
10  ͧ PP (Ǣ) ᾤ / 1 ѧ è 200 7.00 6.50
11  ͧ PP ҵðҹ (Ǣ) ᾤ / 1 ѧ è 200 7.00 6.50
12  ͧ PP ҵðҹ (Ǣ) ᾤ / 1 ѧ è 200 7.00 6.50
13  ͧ PP ҵðҹ (մ)  ᾤ 4 / 1 ѧ è 200 7.50 7.00
14  ͧ PP ҵðҹ (Ǣ)  ᾤ 4 / 1 ѧ è 200 9.50 9.00
15  ͧ CD ҵðҹ (Ҵ) ᾤ / 1 ѧ è 200 6.50 6.00
16  ͧ CD ҵðҹ (Ҵ) ᾤ/ 1 ѧ è 200 7.00 6.50
17  ͧ DVD (մ) ᾤ  / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
18  ͧ DVD (մ) ᾤ  / 1 ѧ è 200 5.50 5.00
19  ͧ DVD () ᾤ / 1 ѧ è  200 10.00 9.00
20  ͧ DVD () ᾤ / 1 ѧ è 200 10.00 9.00
21  ͧ DVD ҵðҹ (մ) ᾤ / 1 ѧ è 100 5.50 5.00
22  ͧ DVD ҵðҹ (մ) ᾤ / 1 ѧ è 100 5.50 5.00
23  ͧ DVD ҵðҹ () ᾤ  / 1 ѧ è 100 10.00 9.00
24   ͧ DVD ҵðҹ () ᾤ /  1 ѧ è 100

10.00

9.00
25   ͧ DVD (մ) ᾤ 4  / 1 ѧ è 100 10.50 9.00
26   ͧ DVD (Ǣ) ᾤ 4  / 1 ѧ è 100 12.50 11.00
27  ͧ DVD (մ)  ᾤ 6  / 1 ѧ è 100 13.50 12.50
28   ͧ DVD (Ǣ) ᾤ 6  /  1 ѧ è  100 15.50 15.00
29  ͧ DVD ҵðҹ (մ) ᾤ 8  /  1 ѧ  è 100  (᡹)  20.00  18.00 
30  ͧ DVD ҵðҹ (Ǣ) ᾤ 8  /  1  ѧ  è 100  (᡹) 25.00 23.00 
31   ͧ DVD ҵðҹ (մ) ᾤ 10  /  1  ѧ  è  50  (᡹) 21.00 19.00
32 

 ͧ DVD ҵðҹ (Ǣ) ᾤ 10  /  1 ѧ  è  50 (᡹)

 26.00  24.00
33   ͧ DVD ҵðҹ (մ)  ᾤ 12  /  1 ѧ   è  50 (᡹) 22.00  20.00
34   ͧ DVD ҵðҹ (Ǣ) ᾤ 12  /  1 ѧ  è  50 (᡹) 27.00   25.00 

 

 

 ˵ :      ١ࢵا෾ 
                             1.١ҫԹҴµͧ
                             2.ҧѷԡ Ѵ 㹡óշ١ʹ觫͵ 120,000 ҷ
                               ( Ѻ١ࢵا෾ óѴԹ سԹǧ˹ҧ 2 ѹ )

                      ١ҵҧѧѴ
                             ҧѷ ԡ Ѵ ºѷ͡
                             ١繼ԹҢ觡Ѻѷ͡µç ͹ѺԹ
                             ԹҨ觶֧Ѻ һҳ 1-2 ѹ ѧҡҧԹ

                      êԹͧ١ҵҧѧѴ
                             ١ҵͧԹӹǹ ·ҧѷ ШѴԹѹѴ 
                             ¡èѴԹҨШѴ ѧҡѺѡҹêԹ
                             ա׹ѹêԹº
                             ѹõ͡ úǹ١ҪԹ͹ 16.30 .ªмҹѭմѧ

  

 

 

 

١ҷҹ͹Թ س駷ҧҹ confirm 觫dot
ҧҤԹ
dot
bulletҤ CD-R , DVD-R ****** Update Ҥ 14 Ҥ 2564
bulletPrinco
bulletҤҡͧմ ͧմ
bulletReyo
bulletWORK
bulletBenQ
bulletWork Lite
bulletSony
bulletO'HAYO
bulletTDK
bulletVerbatim
bulletRitex
bulletSmartbuy
bulletFor This
bulletDOK
bulletI Take
bulletCDR DVDR No Screen
bullet֡ Inkjet For Inktank
bulletҡ¹մ
bulletͧ
bulletDuplicator
bulletд Glossy
bulletLabel CD,DVD
bulletԸա觫Թ
bulletWizardHouse.Net
bulletҤ Duplicator
dot
LINK
dot
bulletҤ CD-R , DVD-R ¡Թ
bulletԡ ͧ


ҤҢµ
ҤҢ¡Թ

꡷ ˹Ҥ
http://www.wizardhouse.net


-- BUYPRINCO.COM -- ҫͷǹ ˧ ͧ H104 Ţ 7 ˧ ˧ 127/3 ǧоҹ٧ ࢵоҹ٧ ا෾ 10240